Tag Archives for buildout

Django, Sphinx docs and Buildout

Sphinx is a very popular tool used to generate documentation of all sorts. It is used to post-process Python language’s documentation and by a myriad of other projects. Sphinx basically parses files written in restructured text format and outputs html, pdf, … Continue reading

31. May 2013 by restless_being
Categories: web development | Tags: , , | Leave a comment

O Buildoucie i Django

Buildout to stworzony w języku Python system służący do zautomatyzowanego budowania oprogramowania. Oprogramowania zwykle złożonego z wielu różnych części, niekoniecznie opartych na Pythonie. Buildout? Z Buildoutem zetknąłem się po raz pierwszy wiele lat temu, gdy jeszcze bliżej było mi do … Continue reading

27. December 2009 by restless_being
Categories: Uncategorized | Tags: , | Leave a comment